Μετάφραση


2010, Β΄ Πληροφορικής


Οδηγίες Πλοήγησης PDF Εκτύπωση

Για κάθε ναό μπορείτε να δείτε τα εξής:

  • Γενικές πληροφορίες
  • Φωτογραφίες (εξωτερικός χώρος, εσωτερικό ναού, αγιογραφίες)
  • Βίος Αγίου

 

Η πλοήγηση στους ναούς μπορεί να γίνει με 4 διαφορετικούς τρόπους

 

1ος τρόπος

 

Από το Μενού Εκκλησίες:

Επιλέγοντας μία εκκλησία από το μενού εμφανίζονται γενικές πληροφορίες για τον ναό και ανοίγει υπομενού με φωτογραφίες και τον βίο του αγίου. 

 

 

 

 

 

2ος τρόπος

 

Με κλικ πάνω στη φωτογραφία του ναού:

Τοποθετόντας το ποντίκι πάνω στη φωτογραφία εμφανίζεται το όνομα του ναού. Με κλικ γίνεται μεταφορά στα γενικά στοιχεία του ναού (συνεχίστε την πλοήγηση σύμφωνα με τον 1ο τρόπο).

 

 

 

3ος τρόπος

 

Από την Αναζήτηση Εκκλησίας στο Κεντρικό Μενού:

Εμφανίζεται χάρτης με όλους τους ναούς της Γλυφάδας.

Με κλικ πάνω σε σημεία του χάρτη, ή στο +, γίνεται μεγέθυνση ώστε να εμφανιστεί  η περιοχή του ναού.

Με κλικ στο εικονίδιου του ναού εμφανίζεται ο ναός που βρίσκεται στη συγκεκριμένη θέση.

Με κλικ στη διεύθυνση του ναού γίνεται μεταφορά στα γενικά στοιχεία του ναού (συνεχίστε την πλοήγηση σύμφωνα με τον 1ο τρόπο).

 

 

4ος τρόπος

 

Από τον Χάρτη Πλοήγησης:

Ο χάρτης πλοήγησης της ιστοσελίδας βρίσκεται στο κεντρικό μενού.