ΠΡΟΣ: Γονείς, κηδεμόνες και μαθητές-τριες 1ΟΥ ΕΠΑΛ Γλυφάδας Εκτύπωση

Σας ενημερώνουμε ότι στο 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας συνεχίζεται η λειτουργία μίας καινοτόμου δράσης, που ονομάζεται «Σύμβουλος- Καθηγητής». Εφαρμόζεται σε όλους  τους μαθητές – τριες  της Α Τάξης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) πανελλαδικά, με στόχο τη συστηματική υποστήριξη των μαθητών- τριών στη σχολική ζωή και τη δημιουργία θετικού κλίματος στη σχολική κοινότητα. Ο «Σύμβουλος-Καθηγητής» πραγματοποιεί 1-2 φορές τον μήνα συναντήσεις με τον/τη μαθητή/-τρια, διάρκειας περίπου δεκαπέντε (15) λεπτών η κάθε μία. Στόχος των συναντήσεων είναι η αποδοχή και υποστήριξη των νεοεισερχόμενων μαθητών/-τριών και η εξοικείωσή τους με το σχολικό περιβάλλον, με στόχο την ομαλή προσαρμογή τους. Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης λαμβάνεται μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των μαθητών/- τριών και τηρείται το απόρρητο των διαδικασιών.  Επίσης, η δράση θα υποστηρίζεται συνεχώς από την Ψυχολόγο που απασχολείται στο ΕΠΑΛ. Η συμμετοχή των μαθητών-τριών στο θεσμό δεν είναι υποχρεωτική. Εάν κάποιος μαθητής- τρια ή οι γονείς ή κηδεμόνες δεν επιθυμούν την συμμετοχή στο νέο θεσμό καλούνται να ενημερώσουν σχετικά το 1ο ΕΠΑΛ Γλυφάδας.