Αρχική Οικονομίας & Διοίκησης
Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης PDF Εκτύπωση

 

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 4 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.

Ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

  • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
  • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1567, τ.Β’, 2-6-2016 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Λογιστικής 3Θ+3Ε
2. Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
3. Θεωρία Τουρισμού και Εφαρμογές 3E
4. Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)
5. Χρηματοπιστωτικές Συναλλαγές – Λογιστικά Φύλλα (EXCEL)
6. Στοιχεία Δικαίου (Αστικό- Εμπορικό – Εργατικό- Τουριστικό)
7. Οικονομικά Μαθηματικά & Στατιστική
8. Αγγλικά Τομέα
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο


Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 1426, τ.Β’, 26-4-2017 και το Φ.Ε.Κ. 2122, τ.Β’, 8-6-2018 τα μαθήματα Ειδικότητας που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:


Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Ο   απόφοιτος  της ειδικότητας αυτής ασχολείται με την αποτελεσματική οργάνωση, το συντονισμό και τη διοίκηση της ροής των προϊόντων και πληροφοριών στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι απόφοιτοι έχουν την ευκαιρία να εργαστούν σε Εταιρείες Προμηθειών, Ναυτιλιακές Επιχειρήσεις, Εμπορικές Εταιρείες, Αλυσίδες Καταστημάτων, Μεταφορικές Εταιρείες, ως Ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών 3Θ+2Ε
4. Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών 2Θ+2Ε
5. Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics) 3Θ+3Ε
6. Λογιστικές Εφαρμογές
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

Ειδικότητα: Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας αυτής αποκτά γνώσεις και δεξιότητες ώστε να μπορεί να απασχοληθεί κυρίως σε τουριστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κάμπινγκ, κατασκηνώσεις, τουριστικά γραφεία.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2. Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης
3. Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων 2Θ+2Ε
4. Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων 2Θ+2Ε
5. Γεωγραφία Τουρισμού
6. Εφαρμογές στον Τουρισμό
7. Αγγλικά Ειδικότητας
8. Γαλλικά ή Γερμανικά ή Ιταλικά ή Ισπανικά
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο

 
© 2008, 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ανάπτυξη - υποστήριξη δικτυακού τόπου: Γαβαλάς Μιχ. ΠΕ19 - Μουχλιανίτη Κων/να ΠΕ19