Αρχική Οικονομίας & Διοίκησης
Τομέας Οικονομίας και Διοίκησης PDF Εκτύπωση

 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στις επιχειρήσεις έχει μεταβάλλει την οργάνωσή τους, τον τρόπο και την μορφή της εργασίας.
Oι απόφοιτοι του τομέα οικονομίας και διοίκησης καλούνται να αξιοποιήσουν την τεχνολογία (προγράμματα λογιστικών εφαρμογών, λογισμικό διαχείρισης σύγχρονου γραφείου, κλπ.).

Ο Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας περιλαμβάνει τις ειδικότητες:

  • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
  • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
  • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
  • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας:

Ειδικότητα: Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Λογιστικές Εφαρμογές

2Θ+4Ε

1.

Πολιτική Οικονομία

2.

Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου

2Θ+4Ε

2.

Δεοντολογία Επαγγέλματος – Ηθική Επιχειρήσεων

3.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού− Εμπορικού−Εργατικού)

3.

Φορολογική Πρακτική

2Θ+4Ε

4.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

4.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

2Θ+2Ε

5.

Σύγχρονες Συναλλαγές

1Θ+1Ε

5.

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εισαγωγή στην Εφοδιαστική (Logistics)

2Θ+3Ε

1.

Πολιτική Οικονομία

2.

Οργάνωση και Διαχείριση Αποθηκών

2Θ+3Ε

2.

Δεοντολογία Επαγγέλματος – Ηθική Επιχειρήσεων

3.

Έλεγχος Ποιότητας

2Θ+2Ε

3.

Εφαρμογές Εφοδιαστικής (Logistics)

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού−Εμπορικού− Εργατικού)

4.

Οργάνωση και Διαχείριση Μεταφορών

5.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

5.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εισαγωγή στο Marketing

3Θ+3Ε

1.

Πολιτική Οικονομία

2.

Εισαγωγή στη Διαφήμιση

3Θ+2Ε

2.

Δεοντολογία Επαγγέλματος – Ηθική Επιχειρήσεων

3.

Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις

3.

Εφαρμογές Marketing

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού−Εμπορικού− Εργατικού)

4.

Στρατηγικές Προβολής και Επικοινωνίας

5.

Οικονομικά Μαθηματικά και Στατιστική

5.

Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα

2Θ+2Ε

6.

Αγγλικά Ειδικότητας I

6.

Αγγλικά Ειδικότητας II

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

 

Ειδικότητα: Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Β΄ ΤΑΞΗ

Γ΄ ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Εισαγωγή στον Τουρισμό

1.

Πολιτική Οικονομία

2.

Οργάνωση και Λειτουργία Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

2Θ+4Ε

2.

Δεοντολογία Επαγγέλματος – Ηθική Επιχειρήσεων

3.

Οργάνωση και Λειτουργία Τουριστικών Επιχειρήσεων

2Θ+3Ε

3.

Εφαρμογές στον Τουρισμό

4.

Στοιχεία Δικαίου (Αστικού−Εμπορικού− Εργατικού−Τουριστικού)

4.

Γεωγραφία Τουρισμού

5.

Αγγλικά Ειδικότητας I

5.

Αγγλικά Ειδικότητας II

6.

Γαλλικά ή Γερμανικά

6.

Γαλλικά ή Γερμανικά

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23Οι απόφοιτοι μπορούν να εργαστούν:

1.  Ως ελεύθεροι επαγγελματίες
2.  Σε Υπουργεία, Δήμους, Νομαρχίες, ΔΕΚΟ, Τράπεζες,   Δημόσιους Οργανισμούς
3.  Σε Ιδιωτικές Εταιρείες


 
© 2008, 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ανάπτυξη - υποστήριξη δικτυακού τόπου: Γαβαλάς Μιχ. ΠΕ19 - Μουχλιανίτη Κων/να ΠΕ19