Αρχική ΕΠΑΛ Δυνατότητες Πρόσβασης
Δυνατότητες Πρόσβασης PDF Εκτύπωση

Τι Δυνατότητες έχω μετά την αποφοίτηση από το Επαγγελματικό Λύκειο;

Οι απόφοιτοι των Επαγγελματικών Λυκείων έχουν τις εξής εναλλακτικές προοπτικές:

  • Απευθείας ένταξη στην αγορά εργασίας.
  • Φοίτηση στο προαιρετικό μεταλυκειακό έτος – τάξη μαθητείας που δίνει τη δυνατότητα για ασφαλή ένταξη σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον υπό τη εποπτεία του σχολείου (με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, μισθό στο 75% του κατώτατου μισθού και ασφάλιση) και συμπληρωματική εργαστηριακή εκπαίδευση στο σχολείο.
  • Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση (Πανεπιστήμια), σε Σχολές και Τμήματα αντίστοιχα ή συναφή με τους τομείς αποφοίτησης μέσω Ειδικών Πανελλαδικών Εξετάσεων σε 4 μαθήματα της Γ΄ τάξης (Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά και δυο μαθήματα ειδικότητας) καθώς και σε Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων, Αστυφυλάκων, Πυροσβεστικής και Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού. Η εισαγωγή των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. γίνεται σε ειδικό ποσοστό θέσεων επί του συνολικού ποσοστού εισακτέων, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.
  • Συνέχιση σπουδών στα Ι.Ε.Κ. με φοίτηση 3 εξαμήνων στην ίδια ειδικότητα ή 5 εξαμήνων για την απόκτηση νέας ειδικότητας και εν συνεχεία με εξετάσεις πιστοποίησης δίνεται η δυνατότητα απόκτησης πτυχίου επιπέδου 5.
  • Επανεγγραφή στην Γ΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ. για την απόκτηση και 2ης ειδικότητας του Τομέα που έχει αποφοιτήσει ή στη Β’ Τάξη για ειδικότητα άλλου τομέα, παρακολουθώντας μόνο τα μαθήματα ειδικότητας (23 ώρες).

Τι χρειάζεται να γνωρίζω για το μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας ;

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με το Νόμο 4386/2016 προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων, με στόχο την απόκτηση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων.

Στο μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας εφαρμόζεται:

  • Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας επτά (7) συνολικά ωρών, το οποίο διδάσκεται στη σχολική μονάδα του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. από εκπαιδευτικό προσωπικό του ΕΠΑ.Λ. ή του Ε.Κ. για ένα διδακτικό έτος

και

  • Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο τουλάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για ένα σχολικό έτος. Η συνολική διάρκεια του προγράμματος μαθητείας είναι εννέα (9) μήνες.

Το Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας – Μαθητεία σε εργασιακό χώρο διέπεται από σύμβαση, που συνάπτεται μεταξύ του μαθητή και του εργοδότη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου) και θεωρείται από τον Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας. Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για τους μαθητευόμενους.

Στους αποφοίτους του Μεταδευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών – τάξης Μαθητείας χορηγείται Πτυχίο Ειδικότητας επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μεταλυκειακό έτος – τάξη Μαθητείας μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σχετικές ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Επίσης χρήσιμες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον Οδηγό Σπουδών «Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο».

 
© 2008, 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ανάπτυξη - υποστήριξη δικτυακού τόπου: Γαβαλάς Μιχ. ΠΕ19 - Μουχλιανίτη Κων/να ΠΕ19