Αρχική ΕΠΑΛ Δυνατότητες Πρόσβασης
Δυνατότητες Πρόσβασης PDF Εκτύπωση

Καθορισμός Πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατόχων απολυτηρίου Επαγγελματικών Λυκείων - Εξεταζόμενα μαθήματα

Στην Γ΄ τάξη οι μαθητές εντάσσονται σε τμήματα γενικής παιδείας:

Α΄Ομάδας: αν επιθυμούν να συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές ΤΕΙ, ή

Β΄Ομάδας: αν επιθυμούν να συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου (ΑΕΙ-ΤΕΙ).

 

 

Α΄ ΟΜΑΔΑ Ημερήσιων ΕΠΑΛ

Εισαγωγή σε ΤΕΙ:

Οι μαθητές συμμετέχουν σε ειδικές πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή αποκλειστικά και μόνο σε τμήματα και σε σχολές

  • των Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Τ.Ε.Ι)
  • της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ)
  • στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων (Α.Σ.Τ.Ε) των Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης
  • στις Σχολές των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού
  • στις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των Ενόπλων Δυνάμεων
  • στις σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας


Εξεταζόμενα μαθήματα

1. Μαθηματικά Ι (συντελεστής βαρύτητας 1,5)

2. Νεοελληνική Γλώσσα              (συντελεστής βαρύτητας 1,5)

3. Μάθημα Ειδικότητας 1 (συντελεστής βαρύτητας 3,5)

4. Μάθημα Ειδικότητας 2 (συντελεστής βαρύτητας 3,5)

(Τα μαθήματα ειδικότητας αναφέρονται παρακάτω).

 

 

Β΄ ΟΜΑΔΑ Ημερήσιων ΕΠΑΛ


Εισαγωγή σε ΑΕΙ-ΤΕΙ

Οι μαθητές συμμετέχουν σε πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή σε όλα τα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα που εισάγονται και οι κάτοχοι απολυτηρίου ημερήσιου Γενικού Λυκείου.


Εξεταζόμενα μαθήματα

1. τέσσερα (4) μαθήματα γενικής παιδείας (κοινά θέματα και για τους δύο τύπους Λυκείων)

2. δύο (2) μαθήματα ειδικότητας

Ειδικά για την εισαγωγή σε Σχολές και Τμήματα του 5ου επιστημονικού πεδίου, οι υποψήφιοι εξετάζονται σε επτά (7) μαθήματα.

Η κατανομή των τμημάτων των σχολών στα πέντε (5) επιστημονικά πεδία είναι ίδια για τους υποψηφίους και των δύο τύπων Λυκείων.

Οι συντελεστές βαρύτητας στα κοινά εξεταζόμενα μαθήματα είναι ίδιοι.

Αναλυτικά, τα εξεταζόμενα μαθήματα και τα μαθήματα αυξημένης βαρύτητας ανά πεδίο με τους αντίστοιχους συντελεστές βαρύτητας καθορίζονται ως εξής:


Μαθήματα Επιστημονικού πεδίου 1 «Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες»

1. Μαθηματικά ΙΙ

2. Φυσική ΙΙ

3. Μάθημα Ειδικότητας 1

4. Μάθημα Ειδικότητας 2

5. Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής βαρύτητας 0,9)

6. Ιστορία του Νεότερου και του Σύγχρονου Κόσμου (Μάθημα Επιλογής συντελεστής βαρύτητας 0,4)

Μαθήματα Επιστημονικού πεδίου 2 «Θετικές Επιστήμες»

1. Μαθηματικά ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 1,3)

2. Φυσική ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 0,7)

3. Μάθημα Ειδικότητας 1

4. Μάθημα Ειδικότητας 2

5. Νεοελληνική Γλώσσα

6. Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιστημονικού πεδίου 3 «Επιστήμες Υγείας»

1. Μαθηματικά ΙΙ

2. Φυσική ΙΙ

3. Μάθημα Ειδικότητας 1

4. Μάθημα Ειδικότητας 2

5. Νεοελληνική Γλώσσα (συντελεστής βαρύτητας 0,4)

6. Βιολογία Ι (Μάθημα Επιλογής συντελεστής βαρύτητας 0,9) ή

Βιολογία ΙΙ (Μάθημα Επιλογής συντελεστής βαρύτητας 1,3)

Μαθήματα Επιστημονικού πεδίου 4 «Τεχνολογικές Επιστήμες»

1. Μαθηματικά ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 1,3)

2. Φυσική ΙΙ (συντελεστής βαρύτητας 0,7)

3. Μάθημα Ειδικότητας 1

4. Μάθημα Ειδικότητας 2

5. Νεοελληνική Γλώσσα

6. Μάθημα Επιλογής

Μαθήματα Επιστημονικού πεδίου 5 «Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης»

1. Μαθηματικά ΙΙ (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)

2. Φυσική ΙΙ (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)

3. Μάθημα ειδικότητας 1 (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)

4. Μάθημα ειδικότητας 2 (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)

5. Νεοελληνική Γλώσσα (χωρίς συντελεστή βαρύτητας)

6. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής (Μάθημα επιλογής με συντελεστή βαρύτητας 0,7)

7. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (Μάθημα επιλογής με συντελεστή βαρύτητας 1,3)

(Τα μαθήματα ειδικότητας αναφέρονται παρακάτω).


Μαθήματα Επιλογής

Νεότερη Ελληνική Ιστορία 2 ώρες

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας 2 ώρες

Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής 2 ώρες

Βιολογία Ι 2 ώρες

Βιολογία ΙΙ 2 ώρες

Διαχείριση Φυσικών Πόρων 2 ώρες


Κατ΄ εξαίρεση, οι μαθητές όλων των τομέων των Επαγγελματικών Λυκείων που επιθυμούν να δηλώσουν Σχολές ή Τμήματα Σχολών του επιστημονικού πεδίου 5 «Επιστήμες Οικονομίας και Διοίκησης», υποχρεούνται να επιλέξουν δύο μαθήματα επιλογής και συγκεκριμένα τα μαθήματα:

1. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής

2. Αρχές Οικονομικής Θεωρίας

Συνεπώς οι μαθητές αυτοί θα παρακολουθούν πρόγραμμα μαθημάτων συνολικής διάρκειας 37 ωρών διδασκαλίας την εβδομάδα (35 ώρες + 2 ώρες για την διδασκαλία του δεύτερου μαθήματος επιλογής).

 

Μαθήματα Ειδικότητας


ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Ηλεκτροτεχνία

Ηλεκτρικές Μηχανές

ΤΟΜΕΑΣ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΣΧΕΔΙΑΣΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αρχιτεκτονικό Σχέδιο

Οικοδομική

ΤΟΜΕΑΣ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Γραφιστικές Εφαρμογές

Τεχνολογία Εκτυπώσεων


ΚΥΚΛΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ

Δομημένος Προγραμματισμός

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας ΙΙ

Αρχές Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΤΟΜΕΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

Στοιχεία Παθολογίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

Αγωγή Προσχολικής Ηλικίας

Στοιχεία Ανατομίας-Φυσιολογίας ΙΙ

 

Ειδικά μαθήματα

Τα ειδικά μαθήματα ορίζονται από την κάθε σχολή και έχουν συντελεστή βαρύτητας 2.

 
© 2008, 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ανάπτυξη - υποστήριξη δικτυακού τόπου: Γαβαλάς Μιχ. ΠΕ19 - Μουχλιανίτη Κων/να ΠΕ19