Αρχική ΕΠΑΛ Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών PDF Εκτύπωση

α μαθήματα στο Επαγγελματικό Λύκειο περιλαμβάνουν μαθήματα Γενικής Παιδείας, τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Α Τάξη ΕΠΑ.Λ.: Είναι Τάξη Βασικών Δεξιοτήτων, δηλαδή αποκτώνται γενικές γνώσεις και δεξιότητες και περιλαμβάνει κοινά μαθήματα για όλους τους μαθητές. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (22 ώρες), μαθήματα Προσανατολισμού (7 ώρες), 3 μαθήματα Επιλογής (6 ώρες) . Σύνολο: 35
Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα:
  • Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας είκοσι δύο (22) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
  • Μαθήματα Προσανατολισμού και μαθήματα Επιλογής συνολικής διάρκειας δεκατριών (13) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.
Α΄ ΤΑΞΗ ΕΠΑ.Λ. Α΄ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑ.Λ.
1 Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

2 Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με τρεις κλάδους: α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία

 

Ι.ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Φυσικές Επιστήμες2 Φυσική

2

Χημεία

1

Βιολογία 1

2

Μαθηματικά1

Άλγεβρα

3

Γεωμετρία

1

3

Νέα Ελληνικά 4

 

4

Θρησκευτικά

1

5

Ιστορία

1

6

Ξένη Γλώσσα(Αγγλικά)

2

7

Πολιτική Παιδεία(διακριτά διδακτέα αντικείμενα Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί και Αρχές Δικαίου και Κοινωνιολογία)

2

8

Πληροφορική3

2

9

Φυσική Αγωγή

2

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

22 ώρες


II. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία3

2

2

Σχολικός Επαγγελματικός Προσανατολισμός − Περιβάλλον Εργασίας – Ασφάλεια και Υγιεινή

2

3

Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων

3

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

7 ώρες

3 Όταν ο αριθμός των μαθητών του τμήματος είναι μεγαλύτερος από δεκαέξι (16), κάθε τμήμα χωρίζεται σε δύο ομάδες.

Σε κάθε ομάδα διδάσκονται εναλλάξ τα μαθήματα «Πληροφορική» και «Ερευνητική Εργασία στην Τεχνολογία» δύο (2) ώρες εβδομαδιαίως.

 

III. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ4

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Αγωγή Υγείας

2

2

Αρχές Γραμμικού και Αρχιτεκτονικού Σχεδίου


3

Αρχές Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

2

4

Αρχές Μηχανολογίας

2

5 Αρχές Οικονομίας 2
6 Βασικές Αρχές Σύνθεσης

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Ειδικότητας

6 ώρες

4 Οι μαθητές θα επιλέγουν τρία (3) μαθήματα μεταξύ των οκτώ (8) προσφερόμενων μαθημάτων ανάλογα με τους τομείς που λειτουργούν σε κάθε ΕΠΑ.Λ.
  • Β Τάξη ΕΠΑ.Λ.: Είναι τάξη Επαγγελματικών Τομέων και διαχωρίζεται σε τομείς σπουδών. Προαχθέντες μαθητές της Α΄ Τάξης εντάσσονται με αίτησή τους σε όποιο τομέα της Β’ Τάξης επιθυμούν. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα Επαγγελματικών Τομέων (θεωρητικά και εργαστηριακά)  (23 ώρες). Σύνολο: 35
Στη Β' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Β' ΤΑΞΗΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

3

2

Μαθηματικά1

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές2 Επιστήμες

Φυσική

1

Χημεία

1

4

Θρησκευτικά

1

5

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

6

Ξένη Γλώσσα

1

7

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

1Μαθηματικά: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία

2Φυσικές Επιστήμες: Ενιαίο μάθημα με δύο κλάδους: α) Φυσική και β) Χημεία

  • Γ Τάξη ΕΠΑ.Λ.: Είναι τάξη Επαγγελματικών Ειδικοτήτων και διαχωρίζεται σε ειδικότητες. Προαχθέντες μαθητές της Β΄ Τάξης εντάσσονται με αίτησή τους σε οποιαδήποτε ειδικότητα του τομέα που παρακολούθησαν στη Γ’ Τάξη. Διδάσκονται μαθήματα Γενικής Παιδείας (12 ώρες) κοινά για όλους τους μαθητές και μαθήματα Ειδικότητας (θεωρητικά και εργαστηριακά) (23 ώρες) Σύνολο: 35

Στη Γ' Τάξη ΕΠΑΛ πραγματοποιούνται μαθήματα Γενικής Παιδείας συνολικής διάρκειας δώδεκα (12) ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας.


ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

α/α

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

1

Νέα Ελληνικά

 

3

2

Μαθηματικά

Άλγεβρα

2

Γεωμετρία

1

3

Φυσικές Επιστήμες

Φυσική

2

Χημεία

1

4

Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ

1

5

Ξένη Γλώσσα

1

6

Φυσική Αγωγή

1

Συνολική διάρκεια μαθημάτων Γενικής Παιδείας

12 ώρες

 
© 2008, 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ανάπτυξη - υποστήριξη δικτυακού τόπου: Γαβαλάς Μιχ. ΠΕ19 - Μουχλιανίτη Κων/να ΠΕ19