Αρχική ΕΠΑΛ Πρόγραμμα Σπουδών
Πρόγραμμα Σπουδών PDF Εκτύπωση

Τα Ωρολόγια Προγράμματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ Τάξης Ημερησίων ΕΠΑ.Λ., τα οποία θα ισχύσουν από το σχολικό έτος 2011-2012 είναι τα εξής:

 

--- ΝΕΟ --- Ωρολόγιο Πρόγραμμα Α΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ν. ΕΛΛ. ΓΛΩΣΣΑ

2

Ν. ΕΛΛ. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

2

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

2

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

3

ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ


ΦΥΣΙΚΗ

3

ΧΗΜΕΙΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

2

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

3

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (PROJECT)

2

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ / ΝΑΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ / ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)

2

 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Α - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

Β - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

2

ΣΥΝΟΛΟ

34 ΩΡΕΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Β΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ

 

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 17 ωρών και μαθήματα επαγγελματικών τομέων συνολικής διάρκειας 18 ωρών.

Για τα μαθήματα τομέων ανατρέξτε στη σελίδα του κάθε τομέα.

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

1

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

2

Ν. ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

1

ΙΣΤΟΡΙΑ

1

ΑΛΓΕΒΡΑ

2

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

2

ΦΥΣΙΚΗ

3

ΧΗΜΕΙΑ

1

ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ

2

ΦΥΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

1

ΣΥΝΟΛΟ

17 ώρες

 

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ΄ Τάξης ΕΠΑ.Λ

 

Οι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα συνολικής διάρκειας 35 ωρών εβδομαδιαίας διδασκαλίας, τα οποία χωρίζονται σε μαθήματα γενικής παιδείας συνολικής διάρκειας 12 ωρών και μαθήματα ειδικότητας συνολικής διάρκειας 23 ωρών.

Τα μαθήματα γενικής παιδείας χωρίζονται σε : α) μαθήματα υποχρεωτικά για όλους τους μαθητές συνολικής διάρκειας 10 ωρών και β) σε μαθήματα επιλογής συνολικής διάρκειας 2 ωρών.

Τα υποχρεωτικά μαθήματα εντάσσονται σε δύο ομάδες. Οι μαθητές επιλέγουν υποχρεωτικά τα μαθήματα μιας ομάδας και ένα από τα μαθήματα επιλογής.

Για τα μαθήματα ειδικότητας ανατρέξτε στη σελίδα του κάθε τομέα.

 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Α΄ΟΜΑΔΑ

ΜΑΘΗΜΑ

ΩΡΕΣ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

5

ΦΥΣΙΚΗ Ι

3

ΣΥΝΟΛΟ

10

Β΄ ΟΜΑΔΑ

Ν. ΓΛΩΣΣΑ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

5

ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

3

ΣΥΝΟΛΟ

10

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

2

ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ

2

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι

2

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ

2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

2

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι μαθητές που παρακολουθούν τις ειδικότητες «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων» και «Υπαλλήλων Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών», δεν μπορούν να επιλέξουν το μάθημα «Αρχές Οικονομικής Θεωρίας», διότι είναι μάθημα ειδικότητας.

 

 
© 2008, 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ανάπτυξη - υποστήριξη δικτυακού τόπου: Γαβαλάς Μιχ. ΠΕ19 - Μουχλιανίτη Κων/να ΠΕ19