Αρχική ΕΠΑΛ Μετεγγραφές
Μετεγγραφές PDF Εκτύπωση

 

Μετεγγραφή από δημόσιο ΕΠΑ.Λ σε άλλο δημόσιο  ΕΠΑ.Λ

Επιτρέπεται η μετεγγραφή μαθητών από δημόσιο ΕΠΑ.Λ σε άλλο δημόσιο  ΕΠΑ.Λ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Αν η οικογένεια του μαθητή ή του κηδεμόνα του άλλαξε τόπο κατοικίας.

β) Αν ο μαθητής πρόκειται να επιστρέψει στην πόλη της μόνιμης κατοικίας της οικογένειάς του.

γ)  Αν την επιμέλεια του μαθητή ανέλαβε άλλο πρόσωπο που διαμένει σε άλλο τόπο.

δ) Αν ο μαθητής ημερήσιας σχολικής μονάδας άρχισε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για εσπερινή σχολική μονάδα.

ε) Αν ο μαθητής εσπερινής σχολικής μονάδας έπαψε να εργάζεται και ζητά μετεγγραφή για ημερήσια σχολική μονάδα.

στ) Αν ο μαθητής προτίθεται να παρακολουθήσει τομέα ή ειδικότητα που δεν υπάρχουν στο ΕΠΑ.Λ στο οποίο είναι εγγεγραμμένος.

Οι μετεγγραφές γίνονται με έγκριση του Δ/ντή του ΕΠΑ.Λ στο οποίο θέλει να μετεγγραφεί ο μαθητής και  θα συνοδεύονται  από τα απαραίτητα στοιχεία που θα βεβαιώνουν το λόγο για τον οποίο ζητείται η μετεγγραφή. Ο Διευθυντής μπορεί να ζητήσει από τον ενδιαφερόμενο κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα θεωρήσει απαραίτητο για να βεβαιωθεί αν αληθεύει ο προβαλλόμενος λόγος μετεγγραφής.

Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι και τις 15  Οκτωβρίου, εκτός  αν πρόκειται για μετεγγραφή τέκνων δημοσίων πολιτικών και στρατιωτικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων οργανισμών δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που μετατίθενται μετά τις 15 Οκτωβρίου από την πόλη της σχολικής μονάδας που φοιτούν τα τέκνα τους ή αν πρόκειται για διακοπή λειτουργίας του ΕΠΑ.Λ. ή τομέα ή στην περίπτωση ιδιαίτερα σημαντικού λόγου που εκτιμάται από τον Προϊστάμενο Γραφείου ΕΕ ή Γραφείου ΔΕ ή το Διευθυντή Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα του οποίου ανήκει η σχολική μονάδα που μετεγγράφεται ο μαθητής.


Μετεγγραφή από Ιδιωτικό ΕΠΑΛ σε δημόσιο ΕΠΑΛ και αντιστρόφως.

Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 31 Μαρτίου.

 


Μετεγγραφή από δημόσιο ή ιδιωτικό ΓΕ.Λ  σε δημόσιο ΕΠΑ.Λ  και αντιστρόφως.

Οι μετεγγραφές αυτές πραγματοποιούνται από την αρχή του σχολικού έτους μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.

 
© 2008, 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ανάπτυξη - υποστήριξη δικτυακού τόπου: Γαβαλάς Μιχ. ΠΕ19 - Μουχλιανίτη Κων/να ΠΕ19