Αρχική ΕΠΑΛ Εγγραφές
Εγγραφές - Μετεγγραφές PDF Εκτύπωση
Στην Α΄ Τάξη εγγράφονται:

α) Κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου

β) Μαθητές της Α΄ Τάξης παρελθόντων ετών των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Ενιαίων Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.

γ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης του 1ου κύκλου ΤΕΕ.

δ) Μαθητές της Α΄& Β΄ Τάξης των ΤΕΣ.

ε) Μαθητές της Δ΄ Τάξης παλαιού εξαταξίου Γυμνασίου.

στ) Απορριπτόμενοι μαθητές της Α΄ Τάξης του ΕΠΑ.Λ.

ζ) Μαθητές της Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ και ΤΕΣ.

 

Στην Α΄ Τάξη μετεγγράφονται  :

Μαθητές της Α΄ Τάξης του ΓΕ.Λ. ή ΕΠΑ.Λ

 Στη Β΄ Τάξη του ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

α) Όσοι προάγονται από την Α΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ.

β) Κάτοχοι πτυχίου Α΄ ή Β΄  Κύκλου ΤΕΕ.

γ) Μαθητές παρελθόντων ετών της Β΄& Γ΄ Τάξης του Γεν. Λυκείου, ΤΕΛ, Εν. Λυκείου, ΛΕΝ, ΕΠΛ.

δ) Μαθητές του 2ου Κύκλου ΤΕΕ.

ε) Προαχθέντες της Α΄ Τάξης των Γεν. Λυκείων, ΤΕΛ, Εν. Λυκείων, ΛΕΝ, ΕΠΛ.

στ) Κάτοχοι πτυχίου  ΤΕΣ και των ισοτίμων προς αυτές σχολών .

ζ) Μαθητές που προήχθησαν από την Β΄ Τάξη ΕΠΑ.Λ και επιθυμούν να φοιτήσουν σε διαφορετικό τομέα.

η) Απορριπτόμενοι της Β΄ Τάξης ΕΠΑΛ.

θ) Κάτοχοι πτυχίου  ΕΠΑ.Σ.

ι) Μαθητές της Α΄ και  Β΄ τάξης ΕΠΑ.Σ

ια) Κάτοχοι πτυχίου  ΤΕΛ και   των  ισοτίμων  προς αυτά σχολών.

ιβ) Μαθητές της Γ΄ τάξης Εσπερινού ΤΕΛ.

 

Στη Β΄ Τάξη μετεγγράφονται :

α) Προαχθέντες  της Α΄ Τάξης ΓΕ.Λ.

β) Μαθητές της Β΄ και Γ΄  ΓΕ.Λ.

 


 

Στη Γ΄ Τάξη των ΕΠΑ.Λ εγγράφονται:

α) Οι προαχθέντες  από τη Β΄ τάξη  ΕΠΑ.Λ σε ειδικότητα του ίδιου τομέα.

β) Οι απορριπτόμενοι μαθητές της Γ΄ ΕΠΑ.Λ. ,στην ίδια ή άλλη ειδικότητα του ίδιου τομέα.

 
© 2008, 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ανάπτυξη - υποστήριξη δικτυακού τόπου: Γαβαλάς Μιχ. ΠΕ19 - Μουχλιανίτη Κων/να ΠΕ19