Αρχική ΕΠΑΛ Δικαιολογητικά Εγγραφών
Δικαιολογητικά Εγγραφών PDF Εκτύπωση

Για την εγγραφή μαθητή απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1) Απολυτήριο γυμνασίου.

2) Πιστοποιητικό του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής, στην περίπτωση που δεν έχει αστυνομική ταυτότητα.

3) Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου, αν είναι ενήλικος:

  • για την κηδεμονία του μαθητή,
  • για τον τομέα και την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει,
  • σχετικά με τη διπλή φοίτηση.

4) Ατομικό Δελτίο Υγείας του μαθητή για το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

5) Αστυνομική ταυτότητα του κηδεμόνα.

6) Μία φωτογραφία του μαθητή.

 

 

Σημείωση: Τα έντυπα για τα δικαιολογητικά 3 και 4 παρέχονται από το σχολείο.

 
© 2008, 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ανάπτυξη - υποστήριξη δικτυακού τόπου: Γαβαλάς Μιχ. ΠΕ19 - Μουχλιανίτη Κων/να ΠΕ19