Σημαιοφόροι Σχολ. Έτους 2008-2009 Εκτύπωση

 

Τακτικοί

Αναπληρωματικοί

Γ΄ Τάξη

Σημαιοφόρος

Αγγελής Οδυσσέας

Βαξαβανέλλη Αικατερίνη

Παραστάτες

Βαξαβανέλλη Αικατερίνη

Λαδάς Κων/νος

Ραπτοπούλου Ελένη

Τσιώλης Σταύρος

Πατεράκης Μάριος

Β΄Τάξη

Ευαγγελίδης Νικόλαος

Κουρτέσης Αλέξανδρος

Μπότης Μάριος

Τουρονίδης Παναγιώτης

Α΄Τάξη

Τσιούρη Σοφία

Μαγειρίδη Μαρία Ιωάννα