Αρχική Πληροφορικής
Τομέας Πληροφορικής PDF Εκτύπωση

Ο Τομέας Πληροφορικής είναι ένας σύγχρονος τομέας των ΕΠΑ.Λ. Οι ειδικοί πληροφορικής είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας. Ο απόφοιτος του Τομέα Πληροφορικής μπορεί να εργαστεί τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Για παρουσίαση του τομέα πληροφορικής πατήστε εδώ.

 

Ο απόφοιτος μπορεί να εργαστεί σε:

 • Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Εκπαιδευτικές μονάδες, κ.α., φορείς που χρησιμοποιούν προϊόντα και υπηρεσίες Πληροφορικής.
 • Επιχειρήσεις που:
  • Κατασκευάζουν ή υποστηρίζουν προϊόντα Πληροφορικής
  • Σχεδιάζουν, εγκαθιστούν και υποστηρίζουν δίκτυα υπολογιστών και δικτυακές υπηρεσίες
  • Αναπτύσσουν και υποστηρίζουν εφαρμογές λογισμικού
 • Επιχειρήσεις που προωθούν - πωλούν προϊόντα ή υπηρεσίες Πληροφορικής, δικτυακό εξοπλισμό και δικτυακές υπηρεσίες και εφαρμογές λογισμικού
 • Ως ελεύθερος επαγγελματίας π.χ. γραφείο υποστήριξης και προώθησης δικτυακού εξοπλισμού και δικτυακών υπηρεσιών.

 

Ο απόφοιτος του τομέα πληροφορικής μπορεί να:

 • Αναλαμβάνει αυτοδύναμα-αυτόνομα όσα αναφέρονται στην εγκατάσταση, υποστήριξη, διαχείριση και αξιοποίηση συστημάτων ενός χρήστη και απλών τοπικών δικτύων.
 • Αναλαμβάνει υπό την επίβλεψη, τον έλεγχο και τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου όσα αναφέρονται σε μεγαλύτερα συστήματα, μεγαλύτερα δίκτυα, το Διαδίκτυο, ή άλλες δραστηριότητες.
 • Κάνει χρήση υπηρεσιών και προϊόντων Πληροφορικής.
 • Υποστηρίζει, ως προς τη χρήση των συστημάτων, τους πελάτες ή και τους χρήστες αντίστοιχων υπηρεσιών.
 • Πωλεί, εγκαθιστά και υποστηρίζει υπηρεσίες και προϊόντα Πληροφορικής και δικτυακό εξοπλισμό.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές Πληροφορικής.
 • Διαχειρίζεται εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Εγκαθιστά, υποστηρίζει και συντηρεί εξοπλισμό και υπηρεσίες απλών τοπικών δικτύων υπολογιστών.
 • Αναπτύσσει απλές εφαρμογές πολυμέσων και Διαδικτύου.

Στο 1ο ΕΠΑ.Λ Γλυφάδας υπάρχουν σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής ικανά για να διδαχθούν μαθήματα δικτύων, πολυμέσων, διαδικτύου internet), προγραμματισμού και υλικού (hardware).

 

 

Στον Τομέα Πληροφορικής λειτουργεί η ειδικότητα:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Ειδικότητα: Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Β' ΤΑΞΗ

Γ' ΤΑΞΗ

 

Μαθήματα

Ώρες

 

 

Μαθήματα

Ώρες

1.

Αρχές Προγραμματισμού Υπολογιστών

1Θ+3Ε

1.

Προγραμματισμός Υπολογιστών

3Θ+2Ε

2.

Υλικό και Δίκτυα Υπολογιστών

2Θ+2Ε

2.

Δίκτυα Υπολογιστών

3Θ+2Ε

3.

Βασικά Θέματα Πληροφορικής

2Θ+2Ε

3.

Ειδικά Θέματα στον Προγραμματισμό Υπολογιστών

4.

Λειτουργικά Συστήματα και Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων

1Θ+2Ε

4.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών

5.

Τεχνικά θέματα Πωλήσεων & Προδιαγραφών Υλικού & Λογισμικού

1Θ+2Ε

5.

Πληροφοριακά Συστήματα  σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς

6.

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοτόπων

6.

Συστήματα Διαχείρισης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογές τους στο Διαδίκτυο

7 Αγγλικά Τομέα

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΥΝΟΛΟ

23

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πανελλαδικώς Εξεταζόμενα μαθήματα ειδικότητας.

 


Δείτε εδώ Εργασίες Μαθητών του τομέα

 
© 2008, 1ο ΕΠΑΛ ΓΛΥΦΑΔΑΣ
Ανάπτυξη - υποστήριξη δικτυακού τόπου: Γαβαλάς Μιχ. ΠΕ19 - Μουχλιανίτη Κων/να ΠΕ19